Tin tức lưu trữ MISA mở rộng đào tạo kỹ năng phụ trợ cho cán bộ...

MISA mở rộng đào tạo kỹ năng phụ trợ cho cán bộ nhân viên

3


Toàn cảnh buổi đào tạo

    Đào tạo các kỹ năng trong nội bộ Công ty là một phần trong kế hoạch hoàn thiện kỹ năng làm việc cho toàn thể cán bộ nhân viên MISA trong năm 2008. Mở đầu cho chiến lược này, vừa qua, tại Trụ trở chính của Công ty Cổ phần MISA, các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng thuyết trình và kỹ năng soạn thảo đã được tổ chức với sự đăng ký tham gia của cán bộ nhân viên. Đây cũng là những khóa đào tạo kỹ năng bắt buộc với các cán bộ MISA từ cấp Trưởng nhóm trở lên.

        Bên cạnh các kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng phụ trợ đóng góp một phần không nhỏ vào thành công trong công việc của bất kỳ ai, tại bất kỳ một môi trường nào.

        Chỉ sau 2 khóa đào tạo, các học viên đã hiểu sâu hơn về các kỹ năng thuyết trình, từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc vấn đề và nâng cao kỹ năng soạn thảo các văn bản. Chị Vũ Hương Giang – Nhân viên Phòng Kế toán – Văn phòng Tổng Công ty bày tỏ: “Chương trình đào tạo các kỹ năng cho cán bộ nhân viên của Công ty là rất bổ ích và nên được tổ chức thường xuyên hơn. Sau khi tham dự 2 khóa đào tạo vừa qua, tôi thấy mình tự tin hơn, hiểu rõ hơn về văn phong cũng như cách trình bày các vấn đề cũng như soạn thảo các văn bản, công văn theo đúng quy định của MISA”.

        Hy vọng rằng các khóa đào tạo kỹ năng tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự đăng ký tham gia của đông đảo cán bộ nhân viên toàn công ty và hình thức đào tạo này sẽ tiếp tục được nhân rộng tại tất cả các văn phòng đại diện của MISA trên toàn quốc.