Đào tạo - Tập huấn Tập huấn nâng cao phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp...

Tập huấn nâng cao phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa 2006 tại Vĩnh Phúc

3


Bà Bùi Thị Kim Ngân cùng đồng nghiệp đang tìm hiểu
những tính năng mới của MISA Mimosa 2006

        Trong 02 ngày 12/6 – 13/6/2008, tại TT Thông tin Công nghệ và Khoa học Vĩnh phúc, Công ty Cổ phần MISA đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao cho 25 kế toán về phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa 2006. 

        Bà Bùi Thị Kim Ngân – Phụ trách kế toán Chi cục Bảo vệ Thực vật đã phát biểu tại khóa tập huấn: “Đại diện học viên của lớp tập huấn nghiệp vụ phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa 2006 tôi xin có một số ý kiến. Tôi thấy MISA tổ chức lớp tập huấn này rất tốt, giải quyết được nhiều vướng mắc của các đơn vị đang sử dụng phần mềm. Vì trong thời gian qua phần mềm theo chế độ mới liên tục nâng cấp, các đơn vị sử dụng MISA Mimosa 2006 còn nhiều vướng mắc mà không xử lý qua điện thoại được. Vì vậy chúng tôi rất cần những khóa tập huấn nâng cao. Mong rằng khi có những thay đổi MISA sẽ tổ chức ngay các lớp như thế này. Trong 2 ngày qua chúng tôi cũng thấy các giảng viên MISA giảng dạy và giải đáp rất nhiệt tình và hiệu quả.”

        Các khóa tập huấn nâng cao do phòng Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng tổ chức dành cho các đơn vị đã sử dụng phần mềm MISA. Tại các khóa tập huấn này học viên được học những tính năng mới của MISA cũng như được giải đáp những vướng mắc. Ngoài khóa tập huấn tại Vĩnh Phúc, MISA Hà Nội đang tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn nâng cao tại nhiều Tỉnh thành khác.