Sản phẩm Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2019 đã kết nối thành công với dịch vụ công...

MISA Mimosa.NET 2019 đã kết nối thành công với dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước

178
Kính gửi Quý đơn vị !
Từ 1/2/2018, Bộ tài chính cho phép các đơn vị sử dụng NSNN giao dịch điện tử thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN (gọi tắt là Dịch vụ công trực tuyến KBNN) sau khi thí điểm thành công tại 5 đơn vị KBNN: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. 
Trong bài viết sau đây sẽ giới thiệu với anh/chị những thông tin tổng quan về DVC trực tuyến KBNN và chi tiết đáp ứng trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.
1. Dịch vụ công trực tuyến KBNN là gì? 
– Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là các giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.
– Trang thông tin dịch vụ công của KBNN là Trang thông tin dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử KBNN, nơi các đơn vị giao dịch truy cập và thực hiện các giao dịch điện tử.
– Dịch vụ công trực tuyến KBNN là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của KBNN được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2. Đối tượng và điều kiện áp dụng DVC trực tuyến:
– Đối tượng: Các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, các đơn vị Kho bạc nhà nước.
– Điều kiện áp dụng: 
+ Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ mail
+ Có chứng thư số đang còn hiệu lực
+ Đã được KBNN cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng các dịch vụ công của KBNN

3. Đáp ứng trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Từ phiên bản R7, phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 đã hỗ trợ kế toán xuất khẩu các chứng từ chi ngân sách nhà nước đã lập trên phần mềm ra file .xml để kết nối với cổng thông tin điện tử của Kho bạc nhà nước (DVC).

a. Những mẫu đáp ứng trên phần mềm (Tính đến phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 R7):
Phần mềm hỗ trợ xuất khẩu 14 mẫu để kết nối với DVC trực tuyến  Kho bạc nhà nước 
1) C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
2) C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
3) C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
4) C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
5) C2-06/NS: Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
6) C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
7) C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
8) C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
9) C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
10) C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (ngoại tệ) (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
11) C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
12) C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
13) Mẫu số 01: Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng
14) Phụ lục 05: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Với khẩu hiệu “Tin cậy – Tiện ích – Tận tình”, MISA cam kết mang lại cho Quý đơn vị sản phẩm và dịch vụ phần mềm tốt nhất. 
Rất mong nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý Đơn vị./.